Wetswijzigingen Wsnp 2024 & vernieuwde aansluiting op het minnelijk traject

  • Docent: mr. dr. Arnoud Noordam
  • PE-punten: 6 (Bureau Wsnp (RvR), Kiwa & Horus)
  • Cursusdata: 9 november 2023 (Den Bosch), 23 november 2023 (Zwolle)
  • Dagprogramma: voor de indeling van de cursusdag, zie de flyer

Inhoud van de cursus:

De Wsnp wordt ingrijpend gewijzigd.

De Minister voor Rechtsbescherming stelde in 2021 voor om de goede trouw-termijn te verkorten en de wachttermijn van tien jaar bij een herhaalde sanering te versoepelen. Deze voorstellen waren vrij juridisch-technisch van aard. Was het hierbij gebleven dan zou de wetswijziging geen al te grote impact hebben gehad op de schuldsaneringspraktijk.

Maar diverse fracties in de Tweede Kamer kwamen in de zomer van 2022 met een serie moties en amendementen die wel hebben geresulteerd in forse wijzigingen van het saneringsstelsel. De saneringsduur wordt gehalveerd. En de aansluiting op het minnelijk traject is versoepeld. Al met al gaat er veel veranderen. Oók voor het dwangakkoord en het minnelijk traject.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel zonder omhaal aangenomen. De wijzigingen treden waarschijnlijk per 1 januari 2024 in werking.

In onze Wsnp-najaarscursus 2023 bespreken wij

  • De wetswijzigingen en de totstandkoming daarvan;
  • De gewijzigde duur van de wettelijke Wsnp-sanering en het minnelijke Msnp-traject;
  • De versoepelde overgang van Msnp naar Wsnp;
  • De impact van de gewijzigde saneringsduur op de Wsnp-bewindvoerder, de schuldenaar en de schuldeisers;
  • Beloning bewindvoerder; en
  • Betekenis stelselwijziging voor het dwangakkoord en de voorlopige voorzieningen.

Zoals u van ons gewend bent, hebben wij gedurende de cursusdag zeker ook ruimte voor een Kahoot-Quiz en Casus.

Wij kijken uit naar de cursusdagen en naar uw deelname in Den Bosch of Zwolle!

Cursusmateriaal:
De casus en de syllabus zullen voorafgaand aan de cursus aan u worden toegezonden. Op de cursusdag zelf ontvangt u een hand-out van de PowerPoint.

Voor wie is deze cursus geschikt:
Deze cursus sluit goed aan bij de werkzaamheden van de Wsnp-bewindvoerders, beschermingsbewindvoerders, rechtbankmedewerkers, advocaten, gemeentelijke schuldhulpverleners en andere belangstellenden.

De docent:
De heer mr. dr. Arnoud Noordam publiceert regelmatig over de Wsnp, geeft al ruim tien jaar les over schuldsanering en behandelt in zijn advocatenpraktijk onder andere Wsnp-appelzaken. Arnoud is sinds 1991 werkzaam als advocaat en promoveerde in 2007 op het proefschrift ‘Schuldsanering en goede trouw’. Arnoud is redactielid van het tijdschrift WSNP-Periodiek. Arnoud heeft ook ruim vijftien jaar ervaring als faillissementscurator en bewindvoerder.

Aanmelden Wsnp-cursussen 2023

Ervaringen van cursisten