Wsnp-cursussen Noordam Advocaten

Ruim vijftien jaar ervaring met het geven van cursussen over schuldsaneringsrecht.

meld u hier aan

Agenda - najaar 2023

Wsnp 2024 – wetswijzigingen Wsnp en vernieuwde aansluiting op het minnelijk traject

Cursusdata najaar 2023:

  • Donderdag 9 november - Den Bosch
  • Donderdag 23 november - Zwolle

De Wsnp wordt ingrijpend gewijzigd.

De Minister voor Rechtsbescherming stelde in 2021 voor om de goede trouw-termijn te verkorten en de wachttermijn van tien jaar bij een herhaalde sanering te versoepelen. Deze voorstellen waren vrij juridisch-technisch van aard. Was het hierbij gebleven dan zou de wetswijziging geen al te grote impact hebben gehad op de schuldsaneringspraktijk.

Maar diverse fracties in de Tweede Kamer kwamen in de zomer van 2022 met een serie moties en amendementen die wel hebben geresulteerd in forse wijzigingen van het saneringsstelsel. De saneringsduur wordt gehalveerd. En de aansluiting op het minnelijk traject is versoepeld. Al met al gaat er veel veranderen. Oók voor het dwangakkoord en het minnelijk traject.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel zonder omhaal aangenomen. De wijzigingen treden waarschijnlijk per 1 januari 2024 in werking.

In onze Wsnp-najaarscursus 2023 bespreken wij

  • De wetswijzigingen en de totstandkoming daarvan;
  • De gewijzigde duur van de wettelijke Wsnp-sanering en het minnelijke Msnp-traject;
  • De versoepelde overgang van Msnp naar Wsnp;
  • De impact van de gewijzigde saneringsduur op de Wsnp-bewindvoerder, de schuldenaar en de schuldeisers;
  • Beloning bewindvoerder; en
  • Betekenis stelselwijziging voor het dwangakkoord en de voorlopige voorzieningen.

Zoals u van ons gewend bent, hebben wij gedurende de cursusdag zeker ook ruimte voor een Kahoot-Quiz en Casus.

Wij kijken uit naar de cursusdagen en naar uw deelname in Den Bosch of Zwolle!

Klantbeoordeling

Erkenning door: