Vtlb & beslagvrije voet

Drs. Karen Stoffels-Montfoort
  • Docenten: drs. Karen Stoffels-Montfoort & mr. dr. Arnoud Noordam
  • PE-punten: 6 (Bureau WSNP (RvR), KBvG, BPBI, Kiwa)
  • Cursusdata: 6 juni (Den Bosch), 18 juni (Zwolle), 28 juni (Amsterdam)
  • Dagprogramma: Voor de indeling van de cursusdag, zie de flyer.

Inhoud van de cursus:
In de cursus Vtlb & beslagvrije voet bespreekt docent drs. Karen Stoffels de grondslagen en systematiek van het Vrij te laten bedrag (Vtlb) en de beslagvrije voet. Het Vtlb-rapport en de Vtlb-rekenmethode van Recofa nemen hier een prominente plaats in. Karen Stoffels zal ook met u Vtlb-berekeningen maken. Tevens zal er gezamenlijk een casus worden gemaakt en besproken. Deze zal gericht zijn op het Vtlb en de Vtlb-rekenmethode. Later in de middag zal mr. dr. Arnoud Noordam met u jurisprudentie bespreken die betrekking heeft op de beslagvrije voet en het Vtlb.

Cursusmateriaal:
De casus en de syllabus zullen voorafgaand aan de cursus aan u worden toegezonden. Op de cursusdag zelf ontvangt u een hand-out van de PowerPoint.

Voor wie is deze cursus geschikt:
Deze cursus sluit goed aan bij de werkzaamheden van WSNP-bewindvoerders, beschermingsbewindvoerders, gerechtsdeurwaarders, rechtbankmedewerkers, advocaten, schuldhulpverleners en andere belangstellenden.

De docenten:
Mevrouw drs. Karen Stoffels-Montfoort is ruim twintig jaar werkzaam op het terrein van de schuldhulpverlening en Wsnp-bewindvoering. Karen is verbonden aan het Bureau Wsnp van de Raad voor Rechtsbijstand en betrokken bij de Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa. Zij heeft veel ervaring met Vtlb-berekeningen en doceert al vele jaren.

De heer mr. dr. Arnoud Noordam publiceert regelmatig over de Wsnp, geeft al ruim tien jaar les over schuldsanering en behandelt in zijn advocatenpraktijk onder andere Wsnp-appelzaken. Arnoud is sinds 1991 werkzaam als advocaat en promoveerde in 2007 op het proefschrift ‘Schuldsanering en goede trouw’. Arnoud is redactielid van het tijdschrift WSNP-Periodiek. Arnoud heeft ook ruim vijftien jaar ervaring als faillissementscurator en bewindvoerder.

Aanmelden Wsnp-cursussen 2019

Ervaringen van cursisten