Moratorium, dwangakkoord & voorlopige voorzieningen

Cursuslocatie Zwolle: Grand Hotel Wientjes
  • Docent: mr. dr. Arnoud Noordam
  • PE-punten: 6 (Bureau WSNP (RvR), KBvG, KiWa, BPBI)
  • Cursusdata: 19 november (Zwolle), 26 november (Den Bosch)
  • Dagprogramma: Voor de indeling van de cursusdag, zie de flyer.

Inhoud van de cursus:
De cursus Moratorium, dwangakkoord & voorlopige voorzieningen gaat specifiek in op de voortrajecten van de Wsnp zoals die in het Faillissementsrecht zijn geregeld (art. 287 Fw, art. 287a Fw en art. 287b Fw). Deze cursus is toegespitst op de juridische instrumenten ter ondersteuning van minnelijke schuldhulpverlening. Zowel wet- en regelgeving als de jurisprudentie zal worden besproken. Daarbij komen ook de procesrechtelijke aspecten aan de orde. Tevens zal er gezamenlijk een casus worden gemaakt en besproken.

Cursusmateriaal:
De casus en de syllabus zullen voorafgaand aan de cursus aan u worden toegezonden. Op de cursusdag zelf ontvangt u een hand-out van de PowerPoint.

Voor wie is deze cursus geschikt:
Deze cursus sluit goed aan bij de werkzaamheden van de Wsnp-bewindvoerders, beschermingsbewindvoerders, gerechtsdeurwaarders, rechtbankmedewerkers, advocaten, gemeentelijke schuldhulpverleners en andere belangstellenden.

De docent:
De heer mr. dr. Arnoud Noordam publiceert regelmatig over de Wsnp, geeft al ruim tien jaar les over schuldsanering en behandelt in zijn advocatenpraktijk onder andere Wsnp-appelzaken. Arnoud is sinds 1991 werkzaam als advocaat en promoveerde in 2007 op het proefschrift ‘Schuldsanering en goede trouw’. Arnoud is redactielid van het tijdschrift WSNP-Periodiek. Arnoud heeft ook ruim vijftien jaar ervaring als faillissementscurator en bewindvoerder.

Aanmelden Wsnp-cursussen 2020

Ervaringen van cursisten