Erfrecht, vereffening & huwelijksvermogensrecht

mr. dr. Ronald Brinkman
  • Docent: mr. dr. Ronald Brinkman
  • PE-punten: 6 (Bureau WSNP (RvR), KBvG, BPBI, Kiwa, NOvA)
  • Cursusdata: 12 april (Zwolle), 10 mei (Den Bosch)
  • Dagprogramma: voor een invulling van de cursusdag, zie de flyer.

Inhoud van de cursus:
In deze cursus zal Ronald Brinkman u praktische handvatten geven voor het geval dat de saniet/rechthebbende/cliënt overlijdt of zelf erft. Brinkman zal de hoofdlijnen van de vereffening van schulden bij overlijden uit de doeken doen en praktische tips meegeven.Voorts bespreekt Brinkman het nieuwe huwelijksvermogensrecht zoals dat op 1 januari 2018 in werking is getreden. Echtgenoten die op of na 1 januari 2018 zijn getrouwd zijn, hebben te maken met deze nieuwe wetgeving. Kern van het nieuwe recht is dat, anders dan in het oude recht van vóór 2018, veel meer bezittingen en schulden niet tot de gemeenschap van goederen behoren (maar tot het privévermogen van de echtgenoten/partners) en dus ook een aparte behandeling vergen in de betreffende ‘schuldenregeling’.

Cursusmateriaal:
De casus en de syllabus zullen voorafgaand aan de cursus aan u worden toegezonden. Op de cursusdag zelf ontvangt u een hand-out van de PowerPoint.

Voor wie is deze cursus geschikt:
Deze cursus sluit goed aan bij de werkzaamheden van WSNP-bewindvoerders, beschermingsbewindvoerders, gerechtsdeurwaarders, rechtbankmedewerkers, advocaten, schuldhulpverleners en andere belangstellenden.

De docent:
De heer mr. dr. Ronald Brinkman is werkzaam als notaris bij Vechtstede Notarissen te Hardenberg en raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Ronald Brinkman is als docent verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij in 2014 promoveerde.

Aanmelden Wsnp-cursussen 2019

Ervaringen van cursisten