Schuldsanering, Belastingen & Toeslagen

  • Docent: de heer Arie van Eijsden
  • PE-punten: 6 (Bureau WSNP (RvR), KBvG, Kiwa, BPBI)
  • Cursusdata: 4 juni (Den Bosch) en 11 juni (Zwolle)
  • Dagprogramma voor de indeling van de cursusdag op locatie: zie flyer.

In het voorjaar van 2020 verzorgen wij de Cursus Schuldsanering, Belastingen & Toeslagen.

De cursus in Zwolle zal in verband met de gezondheidsrisico’s en de Corona-maatregelen op een andere datum (11 juni) en locatie worden gegeven. Voor de Corona- / hygiëne-maatregelen op desbetreffende locatie, zie: https://www.nieuwebuitensocieteitzwolle.nl/meeting-hygienics/

De cursus in Den Bosch op 4 juni 2020 wordt ook op locatie gegeven (de Zandkamer, 2 minuten lopen van NS-station)

Inhoud cursus:
Tijdens de cursus worden diverse fiscale onderwerpen behandeld die van belang zijn voor de minnelijke en wettelijke schuldsaneringspraktijk. Daarbij gaat het onder meer om uitstel van betaling en opschorting van de invordering van belastingen, het buitengerechtelijk akkoord en het gerechtelijke akkoord ten aanzien van belastingschulden. In deze cursus wordt ook de problematiek van de toeslagen behandeld. Met name komen aan de orde terugvordering, verrekening en betalingsregelingen voor teruggevorderde toeslagen. Ook de actuele compensatieregeling inzake de kinderopvangtoeslag komt aan bod. De docent bespreekt voorts diverse onderwerpen die specifiek van belang zijn voor de Wsnp-praktijk, zoals de BTW-problematiek, verliesverrekening en verrekening van belastingen na afloop van de Wsnp.

Casus en Syllabus: Tijdens de cursus maken de cursisten een Casus. Zowel de Casus als een Syllabus met fiscale regelgeving en jurisprudentie worden vóór de cursusdag aan de cursisten toegezonden.

Docent:
De heer Arie van Eijsden. De heer Van Eijsden is verbonden aan het ministerie van Financiën. Van Eijsden is specialist invordering van belastingen van particulieren en ondernemingen. Hij richt zich daarbij o.a. op de insolventiepraktijk inclusief de schuldsaneringsproblematiek van natuurlijke personen. Van Eijsden publiceert regelmatig en doceert aan bewindvoerders, curatoren en R-C’s.