30 Wsnp-arresten Hoge Raad (2013-2018)

Docent: mr. dr. Arnoud Noordam
  • Docent: mr. dr. Arnoud Noordam
  • PE-punten: 4 (Bureau WSNP (RvR), KBvG, BPBI, Kiwa)
  • Cursusdata: 16 mei (Zwolle), 23 mei (Den Bosch)
  • Dagprogramma: Voor de indeling van de cursusdag, zie de flyer.

Inhoud van de cursus:
Tijdens deze cursus bespreekt mr. dr. Arnoud Noordam een dertigtal Wsnp-arresten van de Hoge Raad besproken. Het betreft HR-arresten gewezen in de jaren 2013-2018. De arresten hebben betrekking op: 

  • Toelatingsvereisten Wsnp en hardheidsclausule
  • Duur en tussentijdse beëindiging schuldsanering
  • Toekenning en terugdraaien schone lei
  • Boedelkwesties en procesrechtelijke perikelen

Ter introductie bespreekt Arnoud Noordam het Wsnp-traject in vogellucht. Uiteraard is er tijdens de cursus tijd en ruimte voor vragen en discussie.

Cursusmateriaal:
U krijgt voorafgaand aan de cursus een Syllabus met de te bespreken arresten. Tijdens de cursus krijgt u een geprinte versie van de presentatie van de docent.

Voor wie is deze cursus geschikt:
Deze cursus sluit goed aan bij de werkzaamheden van advocaten, Wsnp-bewindvoerders, rechtbankmedewerkers, bedrijfsjuristen en deurwaarders.

De docent:
De heer mr. dr. Arnoud Noordam publiceert regelmatig over de Wsnp, geeft al ruim tien jaar les over schuldsanering en behandelt in zijn advocatenpraktijk onder andere Wsnp-appelzaken. Arnoud is sinds 1991 werkzaam als advocaat en promoveerde in 2007 op het proefschrift ‘Schuldsanering en goede trouw’. Arnoud is redactielid van het tijdschrift WSNP-Periodiek. Arnoud heeft ook ruim vijftien jaar ervaring als faillissementscurator en bewindvoerder.

Aanmelden Wsnp-cursussen 2019

Ervaringen van cursisten